• Denník

   
  22.6.2018

  1. Poriadok pri cintoríne a v cintoríne 2. Dokončenie kosenia v cintoríne a kosenie staničnej ulici 3. Vývoz trávy z futbalového ihriska 4. Oprava radiátora v bytovke byt č. 1.3 5. Pokračovali v oprave obecnej cesty v starej časti obce 6. Nákup náhradných dielov vo Vrábloch

   
  21.6.2018

  1. Kosenie futbalové ihrisko so štvorkolesovo kosačko 2. Pre štrk 4/8 do Komjatíc 3. Zametanie járok vo Veľkom parku a poriadok na školskej ulici 4. Kosenie cintorín 5. Zahájená oprava obecných ciest na ulici v starej časti dediny 6. Kontrola textu v pripravovanej knihe Michalčania v krojoch 7. Rokovanie ohľadom behu Michal nad Žitavou – Levoča 3. ročník, štart 6.7.2018  

   
  20.6.2018

  1. Poriadok školská ulica 2. Kosenie Malý a Veľký park 3. Obhliadka poškodeného radiátora v bytovke 4. Oprava kosačiek  malej a veľkej štvorkolesovej 5. Obhliadka vybudovania oplotenia ZŠ od bytovky 6. Rokovanie s firmou Brantner, s.r.o. Nové Zámky 7. o 16,00 hod stretnutie s radou školy, rokovanie ohľadom rozpočtu ZŠ, rozpočtu MŠ a o zvýšení úväzku vychovávateľky ŠKD o 10 %  

   
  19.6.2018

  1. Strihanie krušpánu pri cintoríne 2. Polievanie Máli park 3. Dokončenie kosenia hlavná ulica, pri požiarnej zbrojnici, na železničnej stanici 4. Polievanie futbalové ihrisko 5. Valkovanie futbalové ihrisko 6. Autobus do opravy, natretie náteru na autobuse, oprava hrdzavých miest 7. Zanesenie narazenej kosačky do opravy a nákup náhradných dielov 8. Rokovanie s vedením základnej školy, ohľadom rozpočtu ZŠ a MŠ  

   
  18.6.2018

  1. Poriadok hlavná ulica + AZ + futbalové ihrisko + parky a železničné nástupište 2. Polievanie Veľký park 3. Polievanie futbalové ihrisko 4. Kosenie na hlavnej ulici 5. Ostrihanie kríkov pri KD 6. Kontrola kosačky po narazení na hydrant 7. Kontrola knihy Michalčania v krojoch 8. Rokovanie ohľadom spracovania údajov o sadavosti skládky

Category: O. Zastupiteľstvá 2014 - 2018
Views: 19

Category: Kultúra
Views: 10

Category: Kultúra
Views: 15

Category: Kultúra
Views: 11

1. Otvorenie 2. Schválenie programu rokovania 3. Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa. 4. Kontrola...

Category: O. Zastupiteľstvá 2014 - 2018
Views: 6

Category: Kultúra
Views: 16

Category: O. Zastupiteľstvá 2014 - 2018
Views: 7