Obec

Michal nad Žitavou

č. 160 , 941 61 Michal nad Žitavou

tel.: 035 6596126 , fax: 035 6596122 , e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. ,

 

 

  1. Cenník úložného, časť 1.

Kazeta č.3

Skládka stavebného odpadu Michal nad Žitavou

 

Platný od 9. marca  2019, chválený na 3. OZ 21.2.2019

 

 

Číslo položky

 

Por.

číslo

 

Názov druhu odpadov a číslo druhu

Základná

cena

 

 

 

Poplatok

environm.

fond

Celková cena

Cena v Eur za 1 t odpadu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

1.1

Vytriedený stavebný odpad bez prímesí, frakcie do 30 cm

 

170101 betón

170102 tehly

170103 škridly, obkladový
             materiál a keramika

170107 zmesi betónu, tehál,
           škridiel, obkladového

        materiálu a keramiky

           iné ako uvedené  v
           170106

 

 

 

 

 

11,45 Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,00 Eur

 

 

 

 

 

18,45 Eur

1.2

Vytriedený stavebný odpad bez prímesí, frakcie nad 30 cm

 

170101 betón

170102 tehly

170103 škridly, obkladový
             materiál a keramika

170107 zmesi betónu, tehál,
           škridiel, obkladového

        materiálu a keramiky

           iné ako uvedené  v
           170106

 

 

 

 

 

16,73 Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,00 Eur

 

 

 

 

 

23,73 Eur

1.3

Zmiešaný inertný odpad bez nebezpečných látok

 

170904  zmiešané odpady
             zo stavieb a
            demolácií iné ako
            uvedené v 170901,
            170902 a 170903

 

 

 

16,73 Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,00 Eur

 

 

 

23,73 Eur

 

  1. Cenník úložného, časť 2.

Kazeta č.3

Skládka stavebného odpadu Michal nad Žitavou

 

Platný od 9. marca  2019, chválený na 3. OZ 21.2.2019

 

 

Číslo položky

 

Por.

číslo

 

Názov druhu odpadov a číslo druhu

Základná

cena

 

 

 

Poplatok

envirom.

fond

Celková cena

Cena v Eur za 1 t odpadu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

2.1

Zemina a kamenivo bez nebezpečných látok.

 

170504 zemina a kamenivo
             iné ako uvedené v
            170503

170506 výkopová zemina
            iná ako uvedená v
            170505

11,45 Eur

 

 

3,00 Eur

14,45 Eur

2.2

Zemina a kamenivo , bez nebezpečných látok

 

200202 zemina a kamenivo

11,45 Eur

 

 

3,00 Eur

14,45 Eur

 

Poznámky:
a.) Podľa zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie

b.) Nariadenie vlády SR 330/2018 Z.z.

c.) Položky č.1 podľa zákona 329/2018 Z.z. zákon o poplatkoch v znení zákona č. 330/2018

d.) Položky č.2 podľa zákona 329/2018 Z.z. zákon o poplatkoch v znení zákona č. 330/2018

Poznámka:

Podmienky pre poskytnutie zliav – množstevné zľavy:
5 % zo základnej ceny s DPH – pri mesačnej dodávke minimálne 75 t

10 % zo základnej ceny s DPH – pri mesačnej dodávke minimálne 150 t

 

V prípade zmeny príslušných zákonov a predpisov prevádzkovateľ skládky upraví ceny a poplatky za zneškodňovanie odpadov. Platnosť cenníka končí vydaním nového cenníka.

 

Obec Michal nad Žitavou nie je platcom DPH.

 

 

V Michale nad Žitavou, dňa:

 

 

Vyvesené dňa : 5.2.2019 na úradnej tabuli a obecnej internetové stránke
                                                 www.michalnadzitavou.sk

 

Lehota na podávanie pripomienok :do 12.2.2019

Zvesené dňa : 21.2.2019

Schválené:      21.2.2019

Vyhlásené :     22.2.2019

Zvesené:           9.3.2019   

Účinné dňom:   9.3.2019