OBEC  MICHAL  NAD  ŽITAVOU

PRIJATÉ   FAKTÚRY

JANUÁR   2015

 

VS

Dát.zakn.

Suma

Účel

IČO

Firma

7170720203

05.01.2015

          40.61

PZ  el.en

36677281

ZSE Energetika a.s.

7170720202

05.01.2015

        - 245.70

Vyúčt.el.en

36677281

ZSE Energetika a.s.

0020148109

09.01.2015

         307.58

dôch.strava

36664022

Agro Žitava.s r.o.

7438313084

09.01.2015

         172.64

PZ el.en.

36677281

ZSE Energetika a.s.

7438313083

09.01.2015

         472.84

el.en.

36677281

ZSE Energetika a.s.

6769532600

09.01.2015

          45.80

telefón

35763469

Slovak Telekom a.s.

0000052014

12.01.2015

          96.29

turnaj- poháre

46611347

PESE TRADE s.r.o.

0000022015

12.01.2015

          70.00

znalec.posudok

00062014

Ing. Andrea Tatárová

0000150002

12.01.2015

          74.40

KEO

34260790

ELPRESS

0000415009

12.01.2015

           1.20

náj.poz.

35960736

Reg.správa a údržba ciest

1924660724

13.01.2015

          74.27

CP ved.účtu

31338976

Centrálny depozitár SR as

7210644143

13.01.2015

        2942.42

vyúčt.plynu

36677281

ZSE Energetika a.s.

1041403280

19.01.2015

         496.64

odvoz KO

31440291

BRANTNER, s.r.o.

0347003720

19.01.2015

          81.22

voda

36550949

ZsVaK

7428379204

19.01.2015

         854.55

plyn

36677281

ZSE Energetika a.s.

7500042354

19.01.2015

          23.78

telefón

35763469

Slovak Telekom a.s.

5041403924

19.01.2015

          48.86

FS doúčtov.

31592503

Poradca podnikateľa, sro

0020149965

19.01.2015

           6.40

ZŠ živ.prod.

36552119

PolyStar, s.r.o.

0009155035

26.01.2015

         447.86

VO el.en.

36747262

EcoLed Solutions a.s.

0008932063

26.01.2015

          30.00

orange

35697270

Orange Slovensko, a.s.