OBEC  MICHAL  NAD  ŽITAVOU

PRIJATÉ   FAKTÚRY

FEBRUÁR   2015

VS

Dát.zakn.

Suma

Účel

IČO

Firma

7438386738

05.02.2015

         472.84

el.en.

36677281

ZSE Energetika a.s.

7419427573

05.02.2015

         854.55

plyn

36677281

ZSE Energetika a.s.

0020158007

05.02.2015

         416.52

dôch.strava

36664022

Agro Žitava.s r.o.

0770487032

09.02.2015

          46.19

telefón

35763469

Slovak Telekom a.s.

3259001522

10.02.2015

        1012.66

str.lístky

36391000

DOXX - Stravné lístky

0357000070

10.02.2015

         125.32

voda

36550949

ZsVaK

7140830331

11.02.2015

         167.81

vyúčt.plynu

36677281

ZSE Energetika a.s.

1041500235

17.02.2015

         317.13

odvoz KO

31440291

BRANTNER, s.r.o.

0021500765

17.02.2015

           5.64

ZŠ živ.produkty

36552119

PolyStar, s.r.o.

0000150045

17.02.2015

          81.00

KEO

34260790

ELPRESS, Hurbanovo

7015630036

17.02.2015

        1451.88

opr.kanalizácie

36550949

ZsVaK

0000015013

17.02.2015

         160.00

servis kotlov

30058295

Ing. Marián Urge, NZ

5506810211

17.02.2015

         132.80

ZŠ prac.pomôcky

36320439

Daffer, Prievidza

7501015181

17.02.2015

          23.78

telefón

35763469

Slovak Telekom a.s.

0002015032

09.02.2015

         120.00

kanc. materiál

37424611

Pavol Riecky, Levice

0008932063

26.02.2015

          30.00

orange

35697270

Orange Slovensko, a.s.

0020150194

26.02.2015

         384.00

plast.kontajnery

17682258

FEREX, s.r.o. Nitra

2151104372

26.02.2015

          20.40

SOZA

00178454

SOZA, Ba

7015630046

26.02.2015

          55.78

hľadanie úniku vody

36550949

ZsVaK, NZ

0009155084

27.02.2015

         431.87

VO el.en.

36747262

EcoLed Solutions, Ba

0051500574

27.02.2015

          28.60

Almanach obcí

35960132

Datatrade s.r.o., ZM

2015000001

27.02.2015

         325.00

sprac.miezd

00309028

Obecný úrad Kmeťovo