OBEC  MICHAL  NAD  ŽITAVOU

PRIJATÉ   FAKTÚRY

MAREC  2015

VS

Dát.zakn.

Suma

Účel

IČO

Firma

7458043052

05.03.2015

         472.84

el.en.

36677281

ZSE Energetika a.s.

0020158015

06.03.2015

         422.93

dôch.strava

36664022

Agro Žitava.s r.o.

7428481068

06.03.2015

         854.55

plyn

36677281

ZSE Energetika a.s.

0771460474

09.03.2015

          53.42

telefón

35763469

Slovak Telekom a.s.

0000442015

11.03.2015

         324.00

KO plyn.zariadení

33460132

Blesk Komjatice

0357000449

11.03.2015

          90.50

voda

36550949

ZsVaK, NZ

1041500490

11.03.2015

         303.33

odvoz KO

31440291

BRANTNER, s.r.o., NZ

0002015057

12.03.2015

         216.10

kanc.mat.

37424611

Pavol Riecky, Levice

0201501602

12.03.2015

           4.74

ZŠ živoč.produkty

36552119

PolyStar, s.r.o., NZ

7501987065

17.03.2015

          23.78

telefón

35763469

Slovak Telekom a.s.

0008932063

23.03.2015

          30.00

orange

35697270

Orange Slovensko, a.s.

0001504415

23.03.2015

          33.50

odm.výk.umelcom

17310598

Slovgram, Ba

0009155135

23.03.2015

         447.86

VO el.en.

36747262

EcoLed Solutions a.s.

0000150093

26.03.2015

         164.00

keo

34260790

ELPRESS, Hurbanovo

0000082015

31.03.2015

         105.00

KO komínov

43537553

Tibor Kocsis, NZ