OBEC  MICHAL  NAD  ŽITAVOU

PRIJATÉ   FAKTÚRY

APRÍL   2015

VS

Dát.zakn.

Suma

Účel

IČO

Firma

0772415583

08.04.2015

          48.97

telefón

35763469

Slovak Telekom a.s.

0020148506

08.04.2015

           9.84

ZŠ živ.produkty

36552119

PolyStar, s.r.o.

7419633731

08.04.2015

         472.84

el.en.

36677281

ZSE Energetika a.s.

0020158021

08.04.2015

         506.23

dôch.strava

36664022

Agro Žitava.s r.o.

0000015025

13.04.2015

          50.00

školenie bezp.technika

44993579

Ing.Petráš, Radava

0001420415

13.04.2015

          80.00

preškol.RMRP

32794321

Fi DRGON, Palárikovo

0000702015

13.04.2015

          65.72

licencia virt.cintorín

36746045

3Wslovakia, Trenčín

0357000751

13.04.2015

          44.09

voda

36550949

ZsVaK

7419666003

13.04.2015

         854.55

plyn

36677281

ZSE Energetika a.s.

0021502586

13.04.2015

           6.10

ZŠ živ.produkty

36552119

PolyStar, s.r.o.

2527333011

13.04.2015

          62.80

poist.traktor

00585441

Kooperatíva poist., a.s.

7502952431

13.04.2015

          23.78

telefón

35763469

Slovak Telekom a.s.

2015411354

13.04.2015

          48.00

odb.spôsob.-plyn.zar.

36653004

Technická inšpekcia Ba

2015411353

13.04.2015

          93.60

odb.prípr.-tech.zar.

36653004

Technická inšpekcia Ba

0000122015

15.04.2015

         157.00

čist.komínov

43537553

Tibor Kocsis, NZ

1041500836

17.04.2015

         410.88

odvoz KO

31440291

BRANTNER, s.r.o. NZ

0003922015

20.04.2015

          19.00

menovka

32581190

OLYMP, Santovka

0000000029

27.04.2015

         894.00

KO plyn.kotolní

45905347

AM MONT, V.Úľany

0008932063

27.04.2015

          30.00

orange

35697270

Orange Slovensko, a.s.

0009155186

27.04.2015

         447.86

VO el.en.

36747262

EcoLed Solutions a.s.

0000062015

28.04.2015

         149.80

ohňostroj

36365017

Kopyr, s.r.o. Galanta