OBEC  MICHAL  NAD  ŽITAVOU

PRIJATÉ   FAKTÚRY

MÁJ   2015

VS

Dát.zakn.

Suma

Účel

IČO

Firma

0002110415

04.05.2015

         780.00

krovinorez

32794321

Fi DRGON, Palárikovo

0000150119

06.05.2015

         150.00

keo

34260790

ELPRESS, Hurbanovo

7458180397

06.05.2015

         472.84

el.en.

36677281

ZSE Energetika a.s.

0010150246

06.05.2015

         241.79

ťažné zariad.-auto

35976195

Auto-BaL s.r.o. Lúčnica

0020150046

12.05.2015

        3118.68

opr.strechy viacúč.bud.

36744450

Innovia, s.r.o., Trnava

0000182015

12.05.2015

         908.68

opr.el.zariad. PZ

33704511

Uniel, Vráble

0035001109

12.05.2015

          92.82

voda

36550949

ZsVaK

0020158033

12.05.2015

         454.97

dôch.strava

36664022

Agro Žitava.s r.o. Šurany

7419742669

12.05.2015

         989.29

plyn

36677281

ZSE Energetika a.s.

0002015014

12.05.2015

         640.00

audit

33713961

Ing.Palatická, Mojmírovce

2773429789

12.05.2015

          50.51

telefón

35763469

Slovak Telekom a.s.

7503928852

14.05.2015

          23.78

telefón

35763469

Slovak Telekom a.s.

0021503970

14.05.2015

          20.94

ZŠ kuch.odpad

36552119

PolyStar, s.r.o., N.Zámky

1041501145

14.05.2015

         372.27

odvoz KO

31440291

BRANTNER, s.r.o., N.Zámky

0000211801

21.05.2015

          90.72

stránka

35844230

Atlantis syst.s.r.o., Ba

0000211656

21.05.2015

          95.95

web.Beta

35844230

Atlantis syst.s.r.o., Ba

0009155240

21.05.2015

         447.86

VO el.en.

36747262

EcoLed Solutions a.s., Ba

0008932063

27.05.2015

          30.00

orange

35697270

Orange Slovensko, a.s.

0002015011

27.05.2015

         101.76

NZZ mont.kolena

45406855

ČSU s.r.o., Maňa

3259004158

27.05.2015

         657.62

strav.lístky

36391000

DOXX - Stravné lístky

0010150277

27.05.2015

          30.01

opr.mikrobusu

35976195

Auto-BaL s.r.o., Lúčnica

0000150021

27.05.2015

         242.00

softér, inšt.AVG

43072933

Radoslav Červeň, Šurany