OBEC  MICHAL  NAD  ŽITAVOU

PRIJATÉ   FAKTÚRY

JÚN   2015

VS

Dát.zakn.

Suma

Účel

IČO

Firma

0020158039

02.06.2015

         442.15

dôch.strava

36664022

Agro Žitava.s r.o.

2015001046

02.06.2015

          92.70

aktual. keo Win

36739464

KEO, s.r.o.

0020150105

02.06.2015

         138.50

ZŠ MDD cukr.vata

44832524

MPK servis, M.Chyndice

0002015102

03.06.2015

         104.58

MDD materiál

37424611

Pavol Riecky, Levice

1688956401

03.06.2015

         164.22

manuál ver.obstar.

46490213

Nakl.FORUM s.r.o., Ba

7419815248

04.06.2015

         989.29

plyn

36677281

ZSE Energetika a.s.

7458245854

04.06.2015

         472.84

el.en.

36677281

ZSE Energetika a.s.

8774382647

04.06.2015

          49.22

telefón

35763469

Slovak Telekom a.s.

2150901618

08.06.2015

          64.80

toner

31369987

NEPA Slovakia spol. s.r.o

0021504924

08.06.2015

          20.94

ZŠ živ.produkty

36552119

PolyStar, s.r.o., NZ

0357001335

11.06.2015

          58.01

voda

36550949

ZsVaK

1041501411

11.06.2015

         427.43

odovz KO

31440291

BRANTNER, s.r.o., NZ

7504887065

15.06.2015

          23.78

telefón

35763469

Slovak Telekom a.s.

0003930615

17.06.2015

         163.00

údržba krovinorezu

32794321

Fi DRGON, Palárikovo

2015000003

17.06.2015

         254.00

sprac.miezd

00309028

Obecný úrad  Kmeťovo

0000150158

23.06.2015

         278.40

Keo

34260790

ELPRESS, Hurbanovo

2292411485

23.06.2015

          30.00

orange

35697270

Orange Slovensko, a.s.

0000242015

25.06.2015

         914.17

Elektr.mat. na KD

33704511

Pavel Škula – Uniel, Vráble

0009155294

25.06.2015

         447.86

VO el.en.

36747262

EcoLed Solutions a.s.