OBEC  MICHAL  NAD  ŽITAVOU

PRIJATÉ   FAKTÚRY

SEPTEMBER  2015

VS

Dát.zakn.

Suma

Účel

IČO

Firma

0002015071

07.09.2015

        1340.00

bránka futbalová – z dot.

47846470

Sagansport s.r.o.Bardejov

0000042015

07.09.2015

         120.00

vypr.proj.dokument.

30893356

PROJEKTA Lúčnica n.Ž.

1777237215

07.09.2015

          46.01

telefón

35763469

Slovak Telekom a.s.

7419994317

07.09.2015

         989.29

plyn

36677281

ZSE Energetika a.s.

7458391993

07.09.2015

         472.84

el.en.

36677281

ZSE Energetika a.s.

0020158070

09.09.2015

         374.87

dôch.strava

36664022

Agro Žitava. s r.o.

1041502339

11.09.2015

         124.02

objem.odpad

31440291

BRANTNER, s.r.o. NZ

1041502338

11.09.2015

         549.45

kom.odpad

31440291

BRANTNER, s.r.o. NZ

0357002058

11.09.2015

         192.64

voda

36550949

ZsVaK

6810389326

16.09.2015

         794.70

poist.park

31595545

Komunálna poisťovňa

0003152015

16.09.2015

         262.98

softw.cintorín

36746045

3Wslovakia s.r.o.

0002015161

16.09.2015

         100.81

kanc.mat.

37424611

Pavol Riecky, Levice

1689078201

16.09.2015

          76.62

man.ver.obstarávania

46490213

Nakl.FORUM s.r.o.

7507852782

18.09.2015

          29.95

telefón

35763469

Slovak Telekom a.s.

7507804543

18.09.2015

          23.78

telefón

35763469

Slovak Telekom a.s.

0009155452

21.09.2015

         447.86

VO el.en.

36747262

EcoLed Solutions a.s.

0021553246

21.09.2015

         406.26

betón

34121277

EUROBET s.r.o. Vráble

0010150512

24.09.2015

         267.14

opr.busu

35976195

Auto-BaL s.r.o.

0002015167

28.09.2015

         122.20

kanc.mat.

37424611

Pavol Riecky, Levice

5555900925

28.09.2015

          99.60

ZŠ hm.núdza

36320439

Daffer spol.s.r.o. Prievidza

0000015053

29.09.2015

         270.00

zváračka

31421326

Németh spol. s.r.o. NZ

2015000171

28.09.2015

          49.20

plošina

00309061

Obec Maňa

0002015081

30.09.2015

         437.60

TJ tyč, kužel – z dot.

47846470

Sagansport s.r.o., Bardejov

0101282015

30.09.2015

          40.00

pož.technik

43939830

M. Rojčoková NZ

2305107476

30.09.2015

          30.00

orange

35697270

Orange Slovensko, a.s.