OBEC  MICHAL  NAD  ŽITAVOU

PRIJATÉ   FAKTÚRY

OKTÓBER   2015

VS

Dát.zaknih.

Suma

Účel

IČO

Firma

0000042013

05.10.2015

        2320.00

proj.dokument.

11732911

Ing. arch.Jozef Istenes, NZ

7468288827

05.10.2015

         472.84

el.en.

36677281

ZSE Energetika a.s.

0000201519

05.10.2015

         913.20

mont.plyn.zar. KD

47424460

Vokup  - TZ, s.r.o., Kmeťovo

0020158079

08.10.2015

         394.09

dôch.strava

36664022

Agro Žitava.s r.o. Šurany

0001500099

07.10.2015

         144.98

revíz.pož.hydrantov

11765968

ELEKTROSERVIS, Topolčany

0020150698

07.10.2015

         120.00

CO služby

46680241

Bc. Jana Magdolenová, Podh

0021508147

07.10.2015

          20.34

ZŠ živ.produkty

36552119

PolyStar, s.r.o., NZ

1041502679

09.10.2015

         388.82

odvoz KO

31440291

BRANTNER, s.r.o., NZ

7438705360

08.10.2015

         989.29

plyn

36677281

ZSE Energetika a.s.

5778180934

06.10.2015

          45.80

telefón

35763469

Slovak Telekom a.s.

0001501538

09.10.2015

         190.08

oranž. vrecia

31593135

ALUFIX SLOVAKIA, s.r.o, Ba.

9000877520

26.10.2015

          15.71

šeky

36631124

Slovenská pošta,a.s.

0357002163

14.10.2015

         118.34

voda

36550949

ZsVaK

7508805644

14.10.2015

          21.09

telefón

35763469

Slovak Telekom a.s.

7508772808

14.10.2015

          23.78

telefón

35763469

Slovak Telekom a.s.

6807362835

14.10.2015

         494.44

poist.BUS

31595545

Komunálna poisťovňa

0000015102

16.10.2015

         150.00

bezp.technik

44993579

Ing. Stanislav Petráš, Radava

4101576483

16.10.2015

          76.68

program ASPI

31348262

Wolters Kluwer s.r.o., Ba

0000215471

16.10.2015

         250.00

TJ tričká

31426662

ADAL, s.r.o., Vráble

0000362015

19.10.2015

         490.00

vyprac.žiadosti – dot.

45737711

RRA Novozámocko

0009155506

23.10.2015

         447.86

VO el.en.

36747262

EcoLed Solutions a.s.

2309364686

23.10.2015

          30.00

orange

35697270

Orange Slovensko, a.s.

3259008034

23.10.2015

         722.54

str.lístky

36391000

DOXX - Stravné lístky

0000150212

26.10.2015

         122.00

keo

34260790

ELPRESS, Hurbanovo

6804581469

28.10.2015

         127.54

poist.auto

31595545

Komunálna poisťovňa