OBEC  MICHAL  NAD  ŽITAVOU

PRIJATÉ   FAKTÚRY

NOVEMBER   2015

VS

Dát.zaknih.

Suma

Účel

IČO

Firma

0020158087

05.11.2015

         480.60

dôch.strava

36664022

Agro Žitava.s r.o. Šurany

1041503002

05.11.2015

         381.93

odvoz KO

31440291

BRANTNER, s.r.o. NZ

2015001942

09.11.2015

         244.98

keo DOS 2016

36739464

KEO, s.r.o. Záhorce

7428891149

09.11.2015

         989.29

plyn

36677281

ZSE Energetika a.s.

0779163223

09.11.2015

          47.00

telefón

35763469

Slovak Telekom a.s.

0000652015

12.11.2015

         100.00

MŠ vyprac.posudku

36556726

EKO-SOLUTIONS s.r.o. Trnava

7102421399

12.11.2015

          38.57

KD vyúčt. el.en.

36677281

ZSE Energetika a.s.

0357002636

12.11.2015

          69.61

voda

36550949

ZsVaK

0021508992

16.11.2015

          20.94

ŠJ živ.produkty

36552119

PolyStar, s.r.o. NZ

7509736252

16.11.2015

          23.78

telefón

35763469

Slovak Telekom a.s.

7990088475

16.11.2015

         631.50

servis.technik

31388841

Viessmann s.r.o.Ba

7990088821

16.11.2015

         467.40

opr.kotlov

31388841

Viessmann s.r.o.Ba

7509761375

16.11.2015

          21.09

telefón

35763469

Slovak Telekom a.s.

0008932063

23.11.2015

          30.00

orange

35697270

Orange Slovensko, a.s.

7600134112

23.11.2015

         275.83

el.en.

36677281

ZSE Energetika a.s.

2015000007

25.11.2015

         143.00

sprac.miezd

00309028

Obecný úrad Kmeťovo

0201605052

30.11.2015

          25.00

Predpl.MY 2016

35790253

PETIT PRESS a.s. Ba

0000292015

30.11.2015

         470.00

právne služby

42124026

JUDr. Peter Timko, Nitra

0000562015

30.11.2015

         395.28

PZ mat.

33704511

Pavel Škula – Uniel Vráble