OBEC  MICHAL  NAD  ŽITAVOU

PRIJATÉ   FAKTÚRY

DECEMBER   2015

VS

Dát.zaknih.

Suma

Účel

IČO

Firma

0009155558

02.12.2015

         447.86

VO el.en.

36747262

EcoLed Solutions a.s.

0020158093

04.12.2015

         442.15

dôch.strava

36664022

Agro Žitava.s r.o. Šurany

0101602015

04.12.2015

          40.00

pož.technik

43939830

Marianna Rojčoková NZ

6804528895

04.12.2015

         191.37

hav.poist.auta

31595545

Komunálna poisťovňa

0002952015

07.12.2015

          59.85

diáre

34006656

RVC, Nitra

7220680001

07.12.2015

         166.16

KD el.en.

36677281

ZSE Energetika a.s.

8780073122

09.12.2015

          47.06

telefón

35763469

Slovak Telekom a.s.

0021509766

10.12.2015

          20.94

ZŠ živ.produkty

36552119

PolyStar, s.r.o. NZ

0357002848

11.12.2015

          69.62

voda

36550949

ZsVaK

1041503299

14.12.2015

         435.70

odvoz KO

31440291

BRANTNER, s.r.o. NZ

7510697134

17.12.2015

          23.78

telefón

35763469

Slovak Telekom a.s.

7510712327

17.12.2015

          20.99

telefón

35763469

Slovak Telekom a.s.

0000150686

21.12.2015

         120.00

vypr.monit.správy

22819983

EKOSTAVING, Nitra

0000915612

21.12.2015

         447.86

VO el.en.

36747262

EcoLed Solutions a.s.

0002015036

22.12.2015

         300.00

PD pre miest.komun.

47535890

Stavpros plus s.r.o., Nitra

0008932063

29.12.2015

          30.00

orange

35697270

Orange Slovensko, a.s.

0001032015

29.12.2015

         155.00

pyrotechnika

36365017

Kopyr, s.r.o., Galanta

0020160057

31.12.2015

         120.00

služby CO

46680241

Bc.Magdolenová, Podhájska

9780987217

31.12.2015

          46.02

telefón

35763469

Slovak Telekom a.s.

7150845716

31.12.2015

         133.87

PZ vyúč.el.en

36677281

ZSE Energetika a.s.

7150845715

31.12.2015

         176.59

vyúčt.el.en

36677281

ZSE Energetika a.s.

7102440002

31.12.2015

         186.12

KD vyúčt.el.en

36677281

ZSE Energetika a.s.

7170797049

31.12.2015

        -201.01

NZ vyúčt..plyn

36677281

ZSE Energetika a.s.

7180771401

31.12.2015

         -93.41

TJ vyúčt.plyn

36677281

ZSE Energetika a.s.

7180771400

31.12.2015

         205.17

vyúčt.plyn

36677281

ZSE Energetika a.s.