Informácia o začatí správneho konania podľa ust. § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej ako „zákon“):

 

Správny orgán: Obecný úrad Michal nad Žitavou

 

Číslo konania: 244/2019

 

Predmet konania: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrubu  stromu  podľa ust. § 47 ods. 3 zákona.

1 ks dreviny rodu Orech vlašský – Juglas regia   – rastúci na pozemku parc. č. 493/28

     Michal nad Žitavou č. 230

 

 

 

Dotknuté územie: k.ú. Michal nad Žitavou, parc.č.: 493/28

 

Žiadateľ:  Renáta Lipnická, Michal nad Žitavou č. 230

 

 

Dátum zverejnenia informácie: 26.09.2019

 

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom  v tomto  konaní : do 4.10.2019

5 pracovných dní   od zverejnenia informácie, písomne na uvedenú adresu  alebo elektronicky na adresu: Obecný úrad Michal nad Žitavou, 941 62 Michal nad Žitavou č.160
                  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Zvesené, bude: 5.10.2019