25. Obecné zastupiteľstvo 14.06. 2018

More Videos >
Category: O. Zastupiteľstvá 2014 - 2018
Views: 15
Category: Kultúra
Views: 7
Category: Kultúra
Views: 12
Category: Kultúra
Views: 11

1. Otvorenie 2. Schválenie programu rokovania 3. Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa. 4. Kontrola...

Category: O. Zastupiteľstvá 2014 - 2018
Views: 5
Category: Kultúra
Views: 15
Category: O. Zastupiteľstvá 2014 - 2018
Views: 6
Category: Kultúra
Views: 15
Category: Kultúra
Views: 14

00:00:01 Otvorenie 00:04:41 Schválenie programu rokovania 00:05:09 Určenie overovateľov zápisnice a určenie...

Category: O. Zastupiteľstvá 2014 - 2018
Views: 25
More Videos >
Category: Rôzne
Views: 113

31.8.2017

Category: Rôzne
Views: 112
Category: Rôzne
Views: 55
Category: Rôzne
Views: 39
Category: Kultúra
Views: 34