26. Obecné zastupiteľstvo 9.8. 2018

More Videos >
Category: O. Zastupiteľstvá 2014 - 2018
Views: 4
Category: Kultúra
Views: 10
Category: Kultúra
Views: 3
Category: Kultúra
Views: 6
Category: O. Zastupiteľstvá 2014 - 2018
Views: 22
Category: Kultúra
Views: 12
Category: Kultúra
Views: 17
Category: Kultúra
Views: 11

1. Otvorenie 2. Schválenie programu rokovania 3. Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa. 4. Kontrola...

Category: O. Zastupiteľstvá 2014 - 2018
Views: 7
Category: Kultúra
Views: 16
More Videos >
Category: Rôzne
Views: 113

31.8.2017

Category: Rôzne
Views: 112
Category: Rôzne
Views: 55
Category: Rôzne
Views: 41
Category: Kultúra
Views: 34