Popular Videos

Category: Rôzne
Views: 113

31.8.2017

Category: Rôzne
Views: 112
Category: Rôzne
Views: 56
Category: Rôzne
Views: 41
Category: Kultúra
Views: 34
Category: Kultúra
Views: 32
Category: Kultúra
Views: 29
Category: Kultúra
Views: 29
Category: O. Zastupiteľstvá 2014 - 2018
Views: 28
Category: Kultúra
Views: 27

00:00:01 Otvorenie 00:04:41 Schválenie programu rokovania 00:05:09 Určenie overovateľov zápisnice a určenie...

Category: O. Zastupiteľstvá 2014 - 2018
Views: 25
Category: Kultúra
Views: 22
Category: O. Zastupiteľstvá 2014 - 2018
Views: 22
Category: Kultúra
Views: 21
Category: Kultúra
Views: 20

Štafetový beh ako púť k matke Božej do Levoče z MichalaAlebo ,, keď vzdialenosť nie je prekážkou" 280km

Category: Rôzne
Views: 19
Category: Kultúra
Views: 19
Category: Kultúra
Views: 17
Category: Kultúra
Views: 16

1. Otvorenie, Schválenie programu rokovania 00:00:102. Schvaľovanie programu rokovania3. Určenie overovateľov...

Category: O. Zastupiteľstvá 2014 - 2018
Views: 16
Category: Kultúra
Views: 16
Category: Kultúra
Views: 16

00:00:00 Otvorenie 00:00:30 Schválenie programu rokovania 00:03:47 Určenie overovateľov zápisnice a určenie...

Category: O. Zastupiteľstvá 2014 - 2018
Views: 15
Category: Kultúra
Views: 15
Category: Kultúra
Views: 15