Recent Videos

Category: Kultúra
Views: 2
Category: O. Zastupiteľstvá 2018 - 2022
Views: 2
Category: Rôzne
Views: 0
Category: Kultúra
Views: 29
Category: O. Zastupiteľstvá 2018 - 2022
Views: 16
Category: Kultúra
Views: 14
Category: O. Zastupiteľstvá 2018 - 2022
Views: 18
Category: Kultúra
Views: 17
Category: Kultúra
Views: 6
Category: Kultúra
Views: 16
Category: Kultúra
Views: 5
Category: O. Zastupiteľstvá 2014 - 2018
Views: 24
Category: Kultúra
Views: 4
Category: Kultúra
Views: 24
Category: O. Zastupiteľstvá 2014 - 2018
Views: 8
Category: Kultúra
Views: 25
Category: Kultúra
Views: 9
Category: Kultúra
Views: 13
Category: O. Zastupiteľstvá 2014 - 2018
Views: 22
Category: Kultúra
Views: 16
Category: Kultúra
Views: 18
Category: Kultúra
Views: 11

1. Otvorenie 2. Schválenie programu rokovania 3. Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa. 4. Kontrola...

Category: O. Zastupiteľstvá 2014 - 2018
Views: 7
Category: Kultúra
Views: 16
Category: O. Zastupiteľstvá 2014 - 2018
Views: 8