Recent Videos

Category: O. Zastupiteľstvá 2014 - 2018
Views: 3
Category: Kultúra
Views: 0
Category: Kultúra
Views: 20
Category: O. Zastupiteľstvá 2014 - 2018
Views: 6
Category: Kultúra
Views: 21
Category: Kultúra
Views: 7
Category: Kultúra
Views: 10
Category: O. Zastupiteľstvá 2014 - 2018
Views: 22
Category: Kultúra
Views: 16
Category: Kultúra
Views: 17
Category: Kultúra
Views: 11

1. Otvorenie 2. Schválenie programu rokovania 3. Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa. 4. Kontrola...

Category: O. Zastupiteľstvá 2014 - 2018
Views: 7
Category: Kultúra
Views: 16
Category: O. Zastupiteľstvá 2014 - 2018
Views: 8
Category: Kultúra
Views: 15
Category: Kultúra
Views: 15

00:00:01 Otvorenie 00:04:41 Schválenie programu rokovania 00:05:09 Určenie overovateľov zápisnice a určenie...

Category: O. Zastupiteľstvá 2014 - 2018
Views: 25
Category: Kultúra
Views: 11
Category: Kultúra
Views: 19
Category: Kultúra
Views: 22
Category: Kultúra
Views: 29
Category: O. Zastupiteľstvá 2014 - 2018
Views: 9
Category: Kultúra
Views: 27
Category: Kultúra
Views: 34
Category: Kultúra
Views: 29