1. Úprava a čistenie chodníkov po obci, pri cintoríne a ZS

2. Nákup materiálu vo Vrábľoch a práca na bedniach na uloženie stanov

3. Rokovanie ohľadom rozšírenia obecného rozhlasu na novú ulicu

4. Rokovanie ohľadom kanalizácie, počet pokazených čerpadiel v roku 2017

5. Rokovanie ohľadom  protipovodňových opatrení, dobrá správa je, že stará Žitava bude zaústená do novej Žitavy a práce začnú na jar 2018

6. Obhliadka obce, príprava 2. žiadosti na kamerový systém za rok 2017