1. Separovaný zber a zber železa, riešenie problémov pri zbere, neúplná elektronika, ktorú zberová spoločnosť nezoberie

2. Úprava plného kontajnera na cintoríne, dohodnutie odvozu kontajnera

3. Zberová spoločnosť Palárikova začala sťahovať umelé kontajnery 1200 litrové, pre nedisciplínované separovanie občanmi a vysokú nákladovosť pri triedení tohto odpadu.

4. Účasť na oslave 50 rokov riaditeľka ZŠ

5. Príprava 21. OZ na 14.12.2017