1. Namontovanie všetkých ozdôb vianočných

2. Poriadok hlavná cesta + pri cintoríne + parky

3. Zloženie stanu po akcii v parku pred Jednotou + poriadok v parku

4. Odovzdanie staveniska, stará Žitava bude zaústená aj do novej Žitavy