1. Vývoz haluzina z obce, kontrola obecných budov , zazimovania

2. Likvidovanie nekompletnej elektroniky na skládke + vyťahanie detergečnej nádoby na skládke

3. Opilovanie stromov po obci

4. -16,00 hod vianočná akadémia MŠ, pekne pripravené kulisy a veselé vystúpenie detí z MŠ