1. Opilovanie stromov po dedine

2. Príprava strojov na odhŕňanie snehu

3. Poriadok v obecnej garáži

4. Príprava na 21. OZ

5. - 21.OZ  os 17,30 – posledné v roku 2017