1. Príprava strojov na zazimovanie, hlavne PHM

2. Vývoz lístia a haluziny z obce a z fary

3. Poriadok pri cintoríne