1. Členovia ZO SZZP sa ako reprezentanti obce, zúčastnili na benefičnom koncerte v Bratislave, ako zástupcovia z jednej z najúspešnejších akcií na podporu nadácie Na kolesách proti rakovine.  To sa dosiahlo vďaka spoločnému úsiliu občanov obcí Kmeťovo, Maňa, Žitavce, Lúčnica nad Žitavou,  Michal nad Žitavou a ľudí zo širokého okolia.