1. Vyprázdnenie smetných košov v parku v AZ, poriadok po dedine, zbieranie smetí po nezodpovedných deťoch a občanoch

2. Spracovanie zmluvy a dokumentov, ohľadom odpredaje obecného pozemku p.č. 212/102

3. Rokovanie zo zástupkyňou MAS Cedron – Nitrava

4. Spracovávanie podkladov pre predaj obecných pozemkov a budov,