1. Vystrihovanie náletových drevín v cintoríne

2. Rokovanie na stavebnom úrade v Šuranoch + katastrálny úrad v N. Zámkoch

3. Rokovanie a prevzatie náradia na ÚP Šurany

4. Rokovanie ohľadom vytvorenia nových pozemkov na výstavbu v obci, zabezpečenie rozvoja obce do budúcnosti