1. Poriadok pri kaštieli, vyhrabanie lístia na verejnom priestranstve

2. Koncoročné stretnutie zamestnancov obce

3. Koncoročná akadémia ZŠ, veľmi pekné a príjemné stretnutie na záver kalendárneho roka, výborný kultúrny program žiakov ZŠ