1. Rokovanie ohľadom možnosti vytvorenia nových pozemkov na individuálnu výstavbu v obci

2. Vyčlenenie parcely pri sýpke – záujem obce na odpredaji a vyčlenenie parcely na skládke, záujem obci na výstavbe zberného dvora, hlavne na bioodpad – tráva, haluziny, potom na železo a stavebný odpad

3. Práca na doplnení údajov do systému CO

4. Odhŕňanie snehu pri KD, ZS, cintoríne a na hlavnej ulici

5. Posedenie s pracovníkmi na VPP