1. Silvester o 24,00 hod, ohňostroj a spoločný prípitok na začiatku Nového roka 2018, Všetci občania obce a ich hostia sú pozvaný do KD na 24,00 hod.