1. Poriadok po obci, pri KD, na hlavnej ulici, autobusové zástavky a v parkoch

2. Kontrola obecných objektov a opísanie spotreby energií z meradiel

3. Prípravné práce na možnosť odpredaje sýpky a priľahlého pozemku