1. Nákup náhradných dielov na štvorkolesovú kosačku vo Veľkom Kýri

2. Oprava náradia a kosačiek, príprava na rok 2018

3. čistenie cesty pri zdravotnom stredisku a pred bytovkou

4. Rokovanie ohľadom kanalizácie a vyhodnotenie roku 2017, opravovalo sa 26 ks čerpadiel, o jedno menej ako v roku 2016

5. Riešenie reklamácií na bytovke

6. Riešenie neudržiavaných pozemkov v obci, prerastanie drevín na obecné priestranstvá

7. Rokovanie ohľadom opravy chladiaceho zariadenia v KD