1. Separovaný zber v obci + zber železa, zber skla je nahlásený na 15.1.2018

2. Údržba náradia a kosačiek, príprava na rok 2018

3. Preberanie stavebného odpadu na skládke stavebného odpadu

4. Príprava koncertu v kostole, zabezpečenie pohostenia v KD

5. Drobné prípravné práce na stolnotenisový turnaj

6. Koncert v kostole v podvečer Troch kráľov, po omši, veľmi pekné vystúpenie ženskej speváckej folklórnej skupiny Rozmaríny Bánov a speváckeho zboru Galabriel z Bánova

7. Posedenie s členmi uvedených súborov z Bánova v zasadačke KD, za účasti občanov obce a členov speváckej skupiny Žitavanka.