1. Príprava podkladov na vypracovanie geometrického plánu, pozemok sklad / stará sýpka /

2. Rokovanie s reklamnou agentúrou ADWAYS, príprava upomienkových predmetov, pre dôchodcov

3. Rokovanie s firmou Brantner, ohľadom VO odpadu

4. Príprava projektu na rekonštrukciu kabíny TJ, nacenenie plastových okien

5. Rokovanie ohľadom divadla, ponuka od divadelníkov z Lúčnice nad Žitavou

6. Odvoz materiálu po akcii Trojkrálový punč, z fary

7. Poriadok hlavná ulica + AZ, vyloženie nádob s KO z ihriska, od pamätníka + zo železničnej stanici

9. čistenie járku staničná ulica