1. Poriadok v parku a čistenie járku staničná ulica + ulica pri kaštiely

2. Nákup a dovoz materiálu na údržbu

3. Riešenie občianskeho sporu, ohľadom výdaja osobných vecí 

4. Rokovanie so zbernými surovinami ohľadom odvozu kovového šrotu

5. Príprava VZN č.1/2018 – ohľadom parkovania na verejných priestranstvách

6. Rokovanie ohľadom pozemku pri starej sýpke

7. Účasť na školení v RVC Nitra – ročné zúčtovanie preddavkov