1. čistenie jarok pri kaštieli

2. Doplnenie dokumentov, ohľadom prípravy skladu / starej sýpky / na odpredaj VS

3. Rokovanie s odhadcom ceny pozemkov a stavieb

4. Rokovanie s dodávateľom a odstránenie poškodenej kľučky na vchodových dverách na bytovke, nakoľko sa jedná o poškodenie spôsobené hrubou silou – vandalizmom, nedalo sa to reklamovať, zaplatí sa to z fondu opráv.

5. Riešenie opravy prenosnej hracej skrine vo Vrábľoch

6. Zaslané návrhy vyobrazení na reklamné predmety pre dôchodcov

7. Príprava dokumentov na podanie projektu v rámci MAS Cedron – Nitrava, projekt SAMI – SEBE