1. Prenos kulís na divadelné predstavenie z Lúčnici nad Žitavou, divadelné predstavenie v KD v Michale nad Žitavou, nedeľa 14.1.2018 o 15,00 hod.

2. Poriadok v sklade / stará sýpka /

3. Obhliadke chodníka na novej ulici za MŠ, nacenenie prác

4. Príprava podkladov na projekt rekonštrukcia kabíny na futbalovom ihrisku

5. Rokovanie ohľadom opravy chladiaceho zariadenia v KD

6. Nákup materiálu vo Vrábľoch a výroba náhradných kľúčov, vyzdvihnutie z opravy hracej bedni