Vážení spoluobčania,

     Termíny posledných separovaných zberov v roku 2017 sa blížia, s tým sú spojené aj posledné zbery železa v našej obci.

 

13. október

piatok

9. november

štvrtok

7. december

štvrtok

 

      Naša obec je už mnoho rokov, protizákonne okrádaná neprispôsobivými občanmi z iných obci, ktorí večer pred zberom a aj ráno pred zberom odnášajú z pred našich domov lepšie kusy železa, bez oprávnenia a povolenia od obce a aj od našich občanov.

     Pritom príjem z predaja železa a z predaja lístkov na komunálny odpad, je jediný príjem, ktorý pri nakladaní s odpadmi obec má.

     Obec podľa zákona, musí mať pri nakladaní s odpadmi vyrovnaný rozpočet, t.z., že rozdiel medzi príjmami a výdajmi sa musí rovnať nule.   
    Ak máme prebytok financií, môžeme si dovoliť jarný a jesenný zber haluziny, môžeme z cintorína bez poplatkov vyvážať odpad, môžeme bezplatne realizovať celoročne v malom zber veľkoobjemového odpadu a pod.
    Ale, ak by sa obec dostala do záporných čísiel, čiže keď by sme boli stratový, budeme musieť napr. zdvihnúť poplatky za komunálny odpad, spoplatniť uloženie veľkoobjemového odpadu a pod.

 

Preto sa nedajme okrádať a nedajme si železo bezplatne odvážať !!!

 

Vyložme železo na ulicu až ráno, tesne pred zberom. Sledujme, kto si ho berie, nedávajme súhlas iným osobám ako zamestnancom obce.

S pozdravom

                                                                                            Ing. Peter Porubský
                                                                                                    starosta obce