OZNAM

 

Prevádzková doba skládky inertného stavebného
odpadu od 1.10. – 31.3.2018

 

V pracovné dni:

 od 8,00 – 14,00 hod. po osobnom, alebo telefonickom dohovore na OU Michal nad Žitavou
 č.t. 035 65 96 126

 

v sobotu: 14.10 2017   od 9,00 – 13,00 hod             
                 11.11.2017   od 9,00 -  13,00 hod
                  9.12. 2017    od 9,00 – 13,00 hod
                 20.01.2018    od 9,00  - 13,00 hod
                 17.02.2018    od 9,00  - 13,00 hod
                 17.03.2018    od 9,00  - 13,00 hod

V uvedených dňoch, je možné na skládku inertného stavebného odpadu, uložiť za poplatok 10,45 eur za tonu, stavebný odpad ako je tehla, betón, zemina, kvádre, obkladačky, umývadlo keramické a pod.

Na skládku nie je možné uložiť odpad, ktorý podlieha rozkladu a to je drevo, kórovie, zelina a pod.

Na skládku nie je možné uložiť ani nebezpečný odpad ako je napr. azbest a výrobky z neho.