Pozvánka

 na Novoročný prípitok

„Do kultúrneho domu“

 

     

Vážený občania:

   Starosta obce Michal nad Žitavou, pozýva občanov obce a ich hostí „Na Novoročný prípitok,“ ktorý sa uskutoční na Silvestra 31. decembra 2017, t.j. v nedeľu, o 24,0 hod v kultúrnom dome. Po spoločnom Novoročnom prípitku , bude pri KD aj novoročný ohňostroj .

       Príďte a spoločné privítame Nový rok 2018,  na toto privítanie  Vás srdečne pozývam.

 

 

 

 

 

                                                                               Ing. Peter Porubský, v.r.
                                                                                   starosta obce