OZNAM

Oznamujeme producentom, ktorí sú napojení na tlakovú kanalizáciu, že je potrebné do konca mesiaca február 2018 zaplatiť do fondu opráv sumu vo výške 15,- € pre rok 2018. Poplatok môžete zaplatiť aj priamo na účet fondu opráv kanalizácie:

IBAN: SK39 5600 0000 0022 0194 7013,

  • variabilný symbol uviesť súpisné číslo domu
  • do poznámky uviesť meno a priezvisko

Na základe uhradenia poplatku vám bude na obecnom úrade vydaná karta o zaplatení. Poplatok sa môže uhradiť aj priamo do pokladne na obecnom úrade.

                                                               Obecný úrad

                                                                                 Michal nad Žitavou

V Michale nad Žitavou, dňa 20.2.2018