Pri  príležitosti  73. výročia  víťazstva  nad  fašizmom

Vás  pozývame  

na  oslavy  dňa  oslobodenia  od fašizmu,

ktoré  sa  uskutočnia

dňa  7.mája  2018  t.j.  v  pondelok

 

 

Program:

 

  • o 19.00 hod. zhromaždenie občanov pri pamätníku padlých vojakov
  • Slovenská hymna + salvy z pušiek
  • Slávnostné kladenie venca k pamätníku
  • Básne a Príhovor starostu obce
  • Ruská hymna
  • Spoločný presun ku kultúrnemu domu
  • Zapálenie vatry slobody
  • Podávanie občerstvenia a gulášu
  • Ohňostroj