Nezávislé združenie vinohradníkov a vinárov v Michale nad Žitavou

Oznam o konaní pobožnosti a osláv sviatku sv. Urbana, patróna vinohradníkov a vinárov:

 

Už tradičná pobožnosť, pri soche sv. Urbana sa uskutoční v sobotu 19.05.2018 o 18:00. Príďte sa všetci pomodliť , za ochranu našich viníc sv. Urbanovi a vyprosiť si jeho priazeň.

 

Oslava sviatku sv. Urbana, vinohradníkov a vinárov našej farnosti sa začne sv. omšou v sobotu ráno o 7:00. Omša bude obetovaná za vinohradníkov a vinárov našej farnosti, so spomienkou na pátra Fidela.

 

Posviacka vína: Ó pane žehnaj tento zlatý mok, aby sme úrodu hojnú dostali v tento rok, nech ťažká práca dostane svoju náhradu podľa toho, ako si kto odrobil vinohrad, záhradu.

 

Po pobožnosti sa uskutoční tradičné pohostenie pri soche sv. Urbana.