Starosta obce Michal nad Žitavou, Vás pozýva na ukončenie

roku 2016 a privítanie roku 2017, ohňostrojom a prípitkom

šumivého vína

 

Pozvanie platí pre všetkých občanov obce, ich hostí a priateľov.

 

31.12. 2016 o 24,00 hod. pri kultúrnom dome – ohňostroj a

následne spoločný prípitok v zasadačke kultúrneho domu.

 

Verím že posledné chvíle roku 2016 a prvé minúty roku 2017,

prežijeme v dobrej nálade spoločne pri bohatom ohňostroji a

pohári dobrého šumivého vína.

 

Novoročné želanie:

 

V novoročnom mojom vinši nemôže byť pozdrav inší ako:

Nech sa vám vyplní, počom srdce túži, radosť a láska

vstúpia na váš prah. Prajem tiež, nech zdravíčko slúži

a žite krásne ako v rozprávkach.

 

PF 2017

Ing. Peter Porubský 

Starosta obce Michal nad Žitavou