Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva Michal nad Žitavou

 

P o z v á n k a na spomienkové stretnutie občanov obce, pri pamätníku padlých občanov obce v 1. a 2. svetovej vojne.

 

Dňa 27.3.2017 o 17,30 hod. sa uskutoční spomienkové stretnutie občanov obce, pri príležitosti 72. výročia oslobodenia obce sovietskou armádou, od okupácie nemeckými vojskami.

 

 

Program spomienkového stretnutia pri pamätníku padlých občanov obce, v prvej a druhej svetovej vojne, je nasledovný:

  1. Príhovor starostu obce k účastníkom spomienkového stretnutia

  2. Položenie vencov k pamätníku padlých vojakov poslancami OZ / p. Orolín D + p. Zábranský M. /

  3. Zapálenie a položenie kahancov poslancami OZ a kontrolórkou obce, pri pamätník padlých vojakov / p. Švec M. + p. Zrubec J. + p. Zábranský M. +p. Pilek R. + p. Orolín D. + Ing. Bodová E. /

  4. Chvíľa ticha, na krátku spomienku a zamyslenie sa nad hrôzami vojny

  5. Zádušná omša za padlých vojakov v 1. a 2. svetovej vojne o 18,00 hod.

/ Obetné dary pri omši – p. Švec M. + p. Gajdoš P. / Menný zoznam padlých z našej obce v 1. a 2. svetovej vojne prečíta p. Gajdoš Pavol.

 

 

 

 

 

 

V Michale nad Žitavou dňa 24.3.2017 Ing. Peter Porubský

 

starosta obce