• Pozvánka

   
  Pozvánka na komunálne voľby 2018

  Komunálne voľby v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.             Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb - 667                                               Volebný obvod č.1                                                                                           Voľbu starostu vykonajte zakrúžkovaním čísla pred jedným kandidátom z abecedného zoznamu kandidátov na starostu.                                                       Voľbu poslancov OZ vykonajte zakrúžkovaním najviac 7 čísel pred menami kandidátov na hlasovacom lístku.                                                                       Hlasovacie lístky na starostu obce aj na poslancov OZ dostanete priamo vo volebnej miestnosti.

 • Denník

   
  18.7.2018

  1. Poriadok v kabínach na futbalovom ihrisku 2. Dokončenie kosenia na hlavnej ulici a kosenie pri ZS, KD, požiarnej zbrojnici 3. Poriadok pri KD a na parkovisku pri KD 4. Pomoc pri vývoze kontajneru s veľkoobjemovým odpadom zo skládky 5. Kosenie futbalového ihriska so štvorkolesovou kosačkou + lainovanie futbalového ihriska 6. Rozvešanie plagátov s programom osláv 860. výročia obce a Dňa Michalčanov + prípravné práce

   
  17.7.2018

  1. Poriadok na školskej ulici, čistenie krajníc 2. Čistenie chodníku od uschnutej zeliny v Malom parku 3. Ohradenie školského areálu, natiahnutie pletiva za bytovkou 4. Dokončenie stojanu na sušenie bielizne pri bytovke 5. Kosenie pri bytovke a na hlavnej ulici 6. Polievanie futbalové ihrisko

   
  16.7.2018

  1. Kosenie Malého a Veľkého parku štvorkolesovou kosačkou 2. Poriadok hlavná ulica + AZ + futbalové ihrisko + železničný perón 3. Vyhrabanie pokosenej trávy na skládke, na kopy 4. Kosenie hlavná ulica 5. Drtenie haluziny na skládke 6. Príprava osláv 860. výročia obce a Dňa Michalčanov

   
  13.7.2018

  1. Vývoz pokosenej trávy z futbalového ihriska + vaľkovanie futbalového ihriska 2. Kosenie Školská ulica + ulica za MŠ + ulica pod skládkou + Staničná ulica a dokončenie kosenia železničnej stanici 3. Kosenie pri Jednote 4. Poriadok pri cintoríne, na cintoríne a trhanie zeliny vo Veľkom parku 5. Striekanie zeliny na chodníku v cintoríne, na ulici pri sýpke, pri KD

   
  12.7.2018

  1. Zabetónovanie držiaka na sušenie prádla pri bytovke 2. Kosenie a lajnovanie futbalového ihriska, večer prípravný zápas 3. Kosenie pri autobusovej zástavke a na ulici pri ihrisku 4. Pomoc pri osadení mreží v ZŠ 5. Poriadok pri cintoríne a trhanie zeliny vo Veľkom parku 6. Striekanie zeliny v kanály vo Veľkom parku + Malom parku, na Športovej ulici a kanálu od kaštieľa po Žitavu.

Registrácia používateľa
Zrušiť

Category: Kultúra
Views: 15

Category: O. Zastupiteľstvá 2018 - 2022
Views: 10

Category: Kultúra
Views: 12

Category: O. Zastupiteľstvá 2018 - 2022
Views: 15

Category: Kultúra
Views: 14

Category: Kultúra
Views: 6

Category: Kultúra
Views: 12