Menu
Obec Michal nad Žitavou
obec
Michal nad Žitavou

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Obecné zastupiteľstvo obce *Michal nad Žitavou, v zmysle ust. § 11 ods. 4 písm. k) v spojení s ust. § 25 ods. 5 a ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva tieto Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva (ďalej len „Zásady”):

Čl. I

Základné ustanovenia

 1. Zásady určujú záväzné pravidlá pre odmeňovanie poslancov Obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou (ďalej len pojmy „poslanec” a „obecné zastupiteľstvo”) za niektoré činnosti pri výkone ich funkcie.

 2. Práca poslanca obecného zastupiteľstva je zásadne vykonávaná bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru.
 3. Odmeny v zmysle týchto Zásad sa vyplácajú z rozpočtových prostriedkov obce na príslušný rozpočtový rok.
 4. Tieto Zásady sa nevzťahujú na odmeňovanie poslanca, ktorý je na výkon funkcie zástupcu starostu dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania. Takémuto poslancovi patrí plat od obce určený starostom podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie, najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu v zmysle ust. § 25 ods. ods. 7zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 5. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu podľa § 13b ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí mesačná odmena podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie určená starostom, najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Týmto nie je dotknutý nárok na odmenu podľa týchto zásad.
 6. Zástupcovi starostu, ktorí plní úlohy starostu po zániku mandátu starostu pred uplynutím funkčného obdobia, patrí plat podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

 

Čl. II

Predmet úpravy

 1. Tieto Zásady upravujú odmeňovanie za výkon činnosti poslanca:
  1. na rokovaní obecného zastupiteľstva,
  2. na rokovaní obecnej rady,
  3. na rokovaní stálej komisie obecného zastupiteľstva,
  4. za vykonávanie obradov.
 2. Poslancovi možno poskytnúť odmenu za výkon činnosti podľa predchádzajúceho odseku v jednom kalendárnom roku najviac vo výške jedného mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov; uvedené sa nevzťahuje na poslanca vykonávajúceho činnosť podľa písm. d) predchádzajúceho odseku týchto Zásad, ktorému možno nad rámec odmeny podľa prvej vety poskytnúť aj presahujúcu časť odmeny, pokiaľ táto vznikla v dôsledku výkonu činnosti podľa písm. d) predchádzajúceho odseku týchto Zásad.
 3. Zásady zároveň upravujú odmeňovanie neposlancov za ich prácu v stálych komisiách obecného zastupiteľstva.

Čl. III

Odmeňovanie poslancov

 1. Za účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva patrí poslancovi odmena vo výške 30,0 €/zasadnutie.
 • Poslancovi, ktorý je predsedom stálej komisie obecného zastupiteľstva, patrí odmena vo výške 10,0 € za každú účasť na zasadnutí uznášaniaschopnej komisie.
 • Poslancovi, ktorý je členom stálej komisie obecného zastupiteľstva, patrí odmena vo výške 10 € za každú účasť na zasadnutí uznášaniaschopnej komisie.
 • Sobášiacim poslancom, ktorí sú poverení vykonávaním uzavretia manželstva, patrí odmena vo výške 30 €/obrad.
 • Odmena za účasť na zasadnutí komisie sa priznáva maximálne za 5 zasadnutí ročne. Pri rokovaní zlúčených komisií prináleží poslancovi odmena za účasť na jednej komisii.
 • Poslancovi možno poskytnúť odmenu za výkon činnosti podľa odseku 1 až 5 tohto článku Zásad v jednom kalendárnom roku najviac vo výške podľa čl. II bod 2 týchto Zásad.
 • Odmena podľa odseku 1 až 5 tohto článku Zásad poslancovi nepatrí v prípade jeho neúčasti na príslušnom zasadnutí, resp. obrade.
 • Pri pracovných cestách schválených starostom obce má poslanec nárok na náhradu cestovných nákladov podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a o zmene a doplnení zákona.

Čl. IV.

Záverečné ustanovenia

 1. Zásady odmeňovania funkcionárov a poslancov obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou boli schválené uznesením obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou dňa 25.2.2021
 2. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť 1.3.2021
 3. Zmeny a doplnenia zásad odmeňovania poslancov obecného a funkcionárov obce, je možné vykonávať len na základe uznesenia obecného zastupiteľstva obce Michal nad Žitavou.

V Michale nad Žitavou, 26.2.2021

                                                              ……………………………………..

                                                                   Ing. Peter Porubský

                                                                      starosta obce 

Dátum vloženia: 10. 2. 2021 10:54
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 2. 2023 11:28
Autor: admin prevod

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 20. 6. 2024
jasná obloha 27 °C 19 °C
piatok 21. 6. oblačno 28/19 °C
sobota 22. 6. slabý dážď 26/19 °C
nedeľa 23. 6. slabý dážď 27/16 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sviatok

Meniny má Valéria, Florencián, Florentín, Silver, Florencia, Florentína

hore