• Denník

   
  13.5.2018

  1. Futbalový zápas 6.ligy ObFZ Nové Zámky Uľany nad Žitavou : Michal nad Žitavou o 16,30

   
  11.5.2018

  1. Poriadok pri cintoríne a v parkoch 2. Vývoz trávy z futbalového ihriska a z obce 3. Kosenie pri starej pošte a za poštou 4. Polievanie futbalové ihrisko 5. Kosenie parkov pred Jednotou a za Jednotou 6. Rokovanie z odhadcom pozemkov mimo intravilánu obce 7. Rokovanie z fotografom ohľadom realizovaných záberov

   
  10.5.2018

  1. Poriadok na cintoríne, zametanie a hrabanie trávy 2. Kosenie pri požiarnej zbrojnici a dokončenie hlavná ulica 3. Vývoz materiálu pre občanov 4. Kosenie futbalové ihrisko + lainovanie na zápas žiakov 12.5.2018 o 14,00 hod Michal : Mojzesovo 5. Údržba kosačiek výmena olejov

   
  9.5.2018

  1. Zber železa po obci a separovaný zber 2. Uloženie stolov do KD po oslave 3. Kosenie cintorín 4. Polievanie futbalové ihrisko 5. Zabezpečenie materiálu na opravu kosačiek, stretnutie v banke vo Vrábloch

   
  8.5.2018

  1. štátny sviatok

Category: Kultúra
Views: 1

Category: Kultúra
Views: 7

1. Otvorenie 2. Schválenie programu rokovania 3. Určenie overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa. 4. Kontrola...

Category: O. Zastupiteľstvá 2014 - 2018
Views: 3

Category: Kultúra
Views: 8

Category: O. Zastupiteľstvá 2014 - 2018
Views: 6

Category: Kultúra
Views: 14

Category: Kultúra
Views: 14